home / acties / goede doel actie meerman open dag!

Goede doel actie Meerman open dag!

Helaas is het niet voor elk kind vanzelfsprekend dat hij of zij " zomaar" lid is van een sportvereniging of op muziekles kan.
Terwijl dit tijdens de ontwikkeling van een kind juist super belangrijk is!
Een kind moet zijn energie kwijt, moet kunnen bewegen, leren wat een teamsport inhoud, moet zicht kunnen uiten en moet creatief bezig kunnen zijn.

Precies daarom zet de Meerman Groep zich samen met met Rotary 80 en Lions Vlaardingen in om sport én muziek voor alle kinderen mogelijkheid te maken!

Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat kinderen die niet kunnen sporten, door hun financiële thuissituatie, een lidmaatschap krijgen van een sportvereniging.
En steunen we initiatieven waardoor kinderen een instrument kunnen leren bespelen en zorgen we ervoor dat er voldoende instrumenten aanwezig zijn.

Mocht u deze initiatieven ook belangrijk vinden? Dan kunt u ons helpen door middel van een gift.

Meerman Machines bv
Rekeningnummer: NL47RABO0395633400
o.v.v.: Opening

Alvast heel hartelijk bedankt!

Goede doel actie Meerman open dag!

Deel dit bericht op Social Media