home / disclaimer

Disclaimer

Meerman bv heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website. Meerman bv kan echter niet instaan voor de juist- en volledigheid of voor de actualiteit van de op deze site beschikbare informatie. De gebruiker dient er op bedacht te zijn dat deze informatie geregeld verandert. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Meerman bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan die het gevolg is van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de site.

Ontwerp & Realisatie

De website van Meerman bv is ontworpen en gerealiseerd door: LARTCRAFT.